Sie sind hier > Forschung > Ansprechpartner

Ihre Ansprechpartner

  Dezernent:
Dr.-Ing. Johannes Rödel
Tel.: 0375/536-1190
Johannes.Roedel@fh-zwickau.de
 
  Sekretariat:
Anja Noreikat
Tel.: 0375/536-1195
Anja.Noreikat@fh-zwickau.de
 
  Projektkoordinatorin:
Jana Günnel
Tel.: 0375/536-1196
Jana.Guennel@fh-zwickau.de
 
  Vertragsangelegenheiten und Drittmittelhaushalt:
Silvia Bach
Tel.: 0375/536-1191
Silvia.Bach@fh-zwickau.de
 
  Vertragsangelegenheiten und Drittmittelhaushalt:
Katja Möller
Tel.: 0375/536-1192
Katja.Moeller@fh-zwickau.de
  Vertragsangelegenheiten und Drittmittelhaushalt:
Angela Schuster
Tel.: 0375/536-1194
Angela.Schuster@fh-zwickau.de
  Projektkoordinatorin - Drittmittelangelegenheiten mit Lehrbezug:
Cindy Fiedler
Tel.: 0375/536-1199
Cindy.Fiedler.cnz@fh-zwickau.de